Wypróbuj dedykowane rozwiązanie Comarch do obsługi KSeF (Krajowy System e-Faktur)!

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to system do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. Wprowadzono go 1 stycznia 2022 roku. Od tej daty jest to rozwiązanie fakultatywne, ale wraz z początkiem 2024 roku stanie się obligatoryjne i elektroniczne fakturowanie będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Tym samym Polska stanie się kolejnym państwem, które decyduje się na edycję modelu procesowania faktur elektronicznych z modelu post-audit na model clearance.

Firma Comarch na bieżąco reaguje na zmiany przepisów prawa i wspiera elektroniczną wymianę dokumentów (również e-faktur). W związku tym umożliwia bezpłatny test rejestracji faktur w Krajowym Systemie e-Faktur za pomocą oprogramowania Comarch EDI. Usługę możesz bezpłatnie przetestować pod linkiem: https://www.comarch.pl/krajowy-system-e-faktur-ksef/ksef-demo/

Scroll to Top