Oprogramowanie do obsługi split payment

W IQ200 Team specjalizujemy się w instalacji oraz konfiguracji systemów ERP dla biznesu przygotowanych przez renomowaną firmę Comarch. Oprogramowanie tego rodzaju nie tylko usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem, lecz także gwarantuje zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Oferujemy zatem systemy obsługujące mechanizm split payment polegający na podziale płatności wynikających z faktury na dwie części, z których jedna trafia bezpośrednio na specjalny rachunek VAT. Oprogramowanie Comarch umożliwia koordynację przelewów z uwzględnieniem podzielonej płatności w prosty, intuicyjny sposób. Zespół IQ200 Team cechuje się zaś elastycznością, indywidualnym podejściem oraz wysokimi kwalifikacjami, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność kompleksowej obsługi

płatność kartą
Split payment

Oprogramowanie Comarch – obsługa płatności split payment

Systemy ERP przygotowane przez firmę Comarch obsługują mechanizm podzielonej płatności, pozwalając między innymi na ewidencjonowanie środków na subkoncie VAT oraz ustawienie metody split payment jako domyślnej formy rozliczeń z wybranymi kontrahentami. Ponadto oprogramowanie Comarch automatycznie oznacza wysyłane płatności specjalnymi znacznikami, sygnalizując systemowi bankowemu konieczność wydzielenia wartości podatku na rachunku VAT. Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania ERP obsługującego mechanizm podzielonej płatności to zatem bardzo praktyczne rozwiązanie idealne dla firm z różnorodnych branż. Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top