Zmiany podatkowe, które czekają przedsiębiorców w 2024 roku oraz te, które już nastąpiły w 2023.

Styczeń to bardzo dobry okres, żeby zapoznać się z nadchodzącymi regulacjami, które czekają na przedsiębiorców w danym roku kalendarzowym oraz podsumowanie zmian z roku poprzedniego.

Najistotniejszą i wywołującą najwięcej emocji zmianą dla podatników będących przedsiębiorstwami w nadchodzącym roku będzie niewątpliwie wprowadzenie obowiązkowego wysyłania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur. Każdy taki dokument będzie miał zostać oznaczony numerem identyfikującym, który podatnik będzie zobowiązany umieścić w tytule przelewu (jeśli płatność obejmie większą ilość faktur, zostanie nadany odpowiedni zbiorczy numer identyfikujący). Obowiązek ten powstanie 01.07.2024 r. i ma być raportowany w JPK_V7.

Integracja z KSeF w systemach Comarch ERP

W 2023 roku natomiast uległy pewnemu złagodzeniu przepisy dotyczące sankcji VAT. Ponadto wprowadzono pakiet SLIM VAT 3, na który składa się zrównoważenie rozliczeń WNT, zniesienie przepisu dotyczącego konieczności posiadania faktury w celu odliczenia VAT oraz zastosowanie kursów walutowych do faktur korygujących.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez ekspertów z biura doradztwa podatkowego Taxpoint na ten temat: Nowości i zmiany w przepisach podatkowych w 2023 i 2024 r. (comarch.pl).

Scroll to Top