Nowe informacje dotyczące dotacji na cyfryzację mazowieckich przedsiębiorstw w 2024 r.

Od 9 lutego do 20 marca będzie możliwe zgłaszanie się do konkursu 1.3 – Innowacyjność i konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który przewiduje możliwość istotnych zmian w procesie produkcyjnym oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i częściowo marketingowych.

Program zakłada m.in. rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, takich jak sprzedaż online, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizacja procesów zarządzania firmą, współpraca między przedsiębiorcami. Zaplanowano także wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach, np. w celu digitalizacji procesów.

Więcej informacji o dofinansowaniu znajduje się w linku poniżej:
https://www.comarch.pl/erp/finansowanie/aktualnosci/dotacje-dla-mazowsza/

Scroll to Top