Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie daty wejścia w życie KSeFu z 01.01.2024 r. na 01.07.2024 r.

Okazuje się, że obowiązek wymiany e-Faktur zostanie wprowadzony prawdopodobnie 01.07.2024 r. Natomiast podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT będą mieli czas do 01.01.2025 r.

Krajowy System e-Faktur jest bazą Ministerstwa Finansów. Pozwala ona odbierać i udostępniać ustrukturyzowane w format XML e-Faktury, które są zgodne z logiką e-Faktury FA(1)/FA(2). Ich struktura jest zbudowana z pól, które do tej pory występowały na fakturach i zostały wymienione w art. 106e ustawy o VAT oraz z takich, które są obecne w obrocie gospodarczym.

Wejście w życie tego obowiązku jest dla większości firm dużą rewolucją, dlatego systemy Comarch ERP są gotowe na wymianę danych ze środowiskiem demonstracyjnym oraz środowiskiem produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur już teraz!

Możliwość ta została przewidziana do dnia 30.09.2023 r. Usługę te możesz bezpłatnie przetestować pod linkiem: https://www.comarch.pl/krajowy-system-e-faktur-ksef/ksef-demo/

Scroll to Top